พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : 

สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *